Држављанство државних обвезница Свете Луције

Држављанство државних обвезница Свете Луције

Држављанство путем улагања може се извршити куповином некаматних државних обвезница. Те обвезнице морају бити регистроване и остати на име подносиоца пријаве пет (5) година задржавања од датума прве емисије и не привлаче каматну стопу.

Држављанство државних обвезница Свете Луције

Једном када се пријава за држављанство улагањем у државне обвезнице одобри, потребна је следећа минимална инвестиција:

  • Подносилац пријаве која се пријављује сама: 500,000 УСД
  • Подносилац захтева који се пријављује са супружником: 535,000 УСД
  • Подносилац захтева који се пријављује са супружником и до два (2) друга издржавана лица: 550,000 УСД
  • Свака додатна зависна квалификација: 25,000 УСД